menu

Dzień Patriotyzmu 5.10.2016 r.

W dniu 5 października 2016 r. w Klonie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patriotyzmu.

W uroczystości wzięli udział Pan Marcin Domian doradca Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, Sylwia Jaskulska członek zarządu województwa warmińsko - mazurskiego, Wojciech Cybulski w-ce Kurator Oświaty w Olsztynie, Stefan Januszczyk sekretarz starostwa szczycieńskiego oraz przedstawiciele instytucji m.in. dr Waldemar Brenda – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, Nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – przedstawiciel WSPol
w Szczytnie, ppor. Martyn Spirydowicz przedstawiciel Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego, bryg. Tomasz Michalczak Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Szczytnie, bryg. Jacek Baczewski – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Szczytnie, Krzysztof Krasula Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo, Henryk Żuchowski Dyrektor KRUS
w Szczytnie oraz Łowczy okręgowy Bolesław Woźniak. W uroczystości wzięli również udział Wójt Gminy Rozogi, Radni gminy oraz powiatu, nauczyciele i uczniowie. Uroczystość zgromadziła uczestników z gminy, powiatu szczycieńskiego oraz województwa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem znalezienia krzyża świętego w Klonie, koncelebrowana przez: ks. seniora Józefa Grażula, ks. dr. Bogumiła Wykowskiego i ks. prob. dr. Krzysztofa Salamona. Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe służb mundurowych i szkół z Gminy Rozogi. Dzieci i młodzież przedstawiły program artystyczny,
a poszczególni przedstawiciele mówili o wartościach i tradycjach patriotycznych. Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki mówił, o współczesnym rozumieniu patriotyzmu, że to tradycyjnie szacunek i umiłowanie ojczyzny i stawianie dobra kraju ponad dobra osobiste, ale też codzienna służba społeczeństwu i praca na jego rzecz. Wójt wyjaśnił wybór miejsca i termin zorganizowanej imprezy. Klon to miejsce, gdzie kultywuje się tradycje niepodległościowe sięgające Powstania Styczniowego, a 5 października to dzień zakończenia bitwy pod Kockiem w 1939 r. ostatniej kampanii wrześniowej. W ten sposób nawiązując do tradycyjnego rozumienia patriotyzmu, można wskazać współczesne aspekty patriotyzmu.