menu

Spotkanie informacyjne

dot. spółdzielni socjalnych i działalności gospodarczych

WÓJT
GMINY ROZOGI
Z A P R A S Z A

na spotkanie informacyjne dot.
spółdzielni socjalnych i działalności gospodarczych

Osoby zainteresowane zakładaniem spółdzielni socjalnych
i ubieganiem się o dotację na zakładanie działalności gospodarczej

z a p r a s z a m y

na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) pod kątem zakładania spółdzielni socjalnych oraz założenia
lub rozwoju działalności gospodarczej, które odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rozogach /SALA NARAD/

Udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 7 listopada 2016 r.
Telefonicznie: 89/ 722 60 02
lu mailowo: sekretariat@rozogi.pl