menu

5-te Mistrzostwa Świata Gry Indiaca w Rozogach

International Indiaca Association (IIA) jest gospodarzem 5th Indiaca World Championships 2017. Gmina Rozogi z ramienia IIA została upoważniona do organizacji tego sportowego i kulturowego wydarzenia w Rozogach w dniach 7-12 sierpnia 2017 r.

W nadchodzących zawodach w zespołowej grze indiaca będą uczestniczyć sportowcy z całego świata.

Indiaca to gra zespołowa. Zawodnicy (dwie drużyny w pięcioosobowych składach) grają piłką indiaca (lotką) na boisku przedzielonym siatką. Zadaniem każdej z drużyn jest zdobycie przewagi punktowej poprzez przebicie piłki i zbicie jej po stronie przeciwnika. Piłkę indiaca (lotkę) odbija się dłonią.

Na terenie gminy Rozogi gra indiaca zaistaniała dzięki UKS „SP Klon Indiaca” z siedzibą w Klonie (pierwszy w Polsce klub uprawiający tę dyscyplinę sportu). Pasja, trening i zaangażowanie owocują sukcesami.

Intermational Indiaca Association istnieje od 2001 roku. Członkami IIA są federacje następujących państw: Niemcy, Estonia, Luksemburg, Japonia, Korea, Szwajcaria. Misją IIA jest promocja i rozwój gry indica na całym świecie w ramach działań na rzecz zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. World Championships (Mistrzostwa Świata) odbywają się co 4 lata.