menu

Konferencji „Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”

, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r., od godz. 10.00, w Hotelu HP Park Al. Warszawska 119, Olsztyn.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego, w terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku, na adres b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl

Załączniki:
- zaproszenie;
- program;
- formularz zgłoszeniowy;
- formularz zgłoszeniowy na konferencje;