menu

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2017-01-16 18:14:53 (ost. akt: 2017-01-16 18:26:58)

na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji.