menu

Bezzwrotna dotacja na założenie własnej firmy !

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy (dotacja do kwoty 23 398,68 zł).

Dotację może otrzymać osoba zamieszkująca na terenie powiatu mrągowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego, która ukończyła 30 lat i jest osobą bezrobotną lub osobą poszukującą pracy i nieaktywną/ bierną zawodowo.

Ponadto osoby te muszą spełniać co najmniej jeden z warunków:

a/ osoby powyżej 50 roku życia lub
b/ kobiety lub
c/ osoby niepełnosprawne lub
d/ osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy lub
e/ osoby niskowykwalifikowane.

nformacje szczegółowe o projekcie znajdują się na stronie Fundacji NIDA: www.nida.pl, w zakładce u dołu strony „Własny biznes – sposób na życie IV”. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 660 501 821, 606 953 089, 514 691 394, mail: nida@nida.pl, r.debska@nida.pl.