menu

Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach

Sołtysi z Gminy Rozogi wraz z Wójtem Zbigniewem Kudrzyckim oraz Radnym Rady Gminy Maciejem Sypiańskim w dniu 3.03. 2017 r. wzięli udział w obchodach Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach zorganizowanych w Ostródzie. Przedstawiciele samorządu województwa spotkali się z sołtysami z całego regionu. Marszałek Warmii i Mazur Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie wiejskiego krajobrazu czy wzrost atrakcyjności turystycznej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące roli sołtysa w społeczności lokalnej oraz działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz aktywności mieszkańców wsi. Wydarzenie to było również okazją do wymiany doświadczeń oraz przestrzenią do debaty nad przyszłymi działaniami przyczyniającymi się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.