menu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu,
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozogi – treść, mapa
3. Prognoza oddziaływania na środowisko – treść, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5, mapa 6