menu

Wolontariuszy z firmy Orange

W dniu 09.06.2015 roku grupa Wolontariuszy z firmy Orange przeprowadziła akcję wolontariacką na terenie trzech szkół w Gminie Rozogi. Główne cele akcji to:


- Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie - uczniowie klas 6 szkoły podstawowej, klas 1-3 gimnazjum
- Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu „Żyj Bezpiecznie” oraz „Pierwsza pomoc” we współpracy z lokalnymi służbami: Policja oraz Straż Pożarna
- Integracja uczniów szkół ze swoim miejscem zamieszkania w celu promowania różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowościach Rozogi, Klon oraz Dąbrowy.

W ramach akcji przygotowano symbole regionalne w formie rzeźb Mazura, Kurpia i Powstańca. Umieszczono przygotowane monumenty w zaaranżowanych miejscach historyczno-kulturowych w Klonie - Powstańca, w Dąbrowach – Kurpia, w Rozogach – Mazura. Wolontariusze wzięli udział w przygotowaniu bieżni do skoków w dal w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rozogach. Pomalowano ławki wokół szkoły w Dąbrowach , Klonie oraz w Rozogach.