menu

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce

W dniu 23 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki wręczył uczniom klas VI szkół podstawowych listy gratulacyjne wraz z nagrodami finansowymi za najwyższą średnią ocen na świadectwie.

Zmiana dotychczasowych warunków przyznawania Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Rozogi wynikała z likwidacji ogólnopolskiego sprawdzianu klas VI organizowanego przez Okręgową Komisję Edukacyjną, dlatego też Rada Gminy Rozogi podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej za najwyższą średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia najwyższej klasy w strukturze organizacyjnej szkoły podstawowej.

Nagrody otrzymali:

1) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach – Martyna Brzostek,

2) w Szkole Podstawowej w Dąbrowach – Wiktoria Martyna Wojtczak

3) w Szkole Podstawowej w Klonie – Amelia Tyc

Gratulacje dla laureatów!

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/06/orig/img-9916-12459.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/06/orig/img-20170623-093509-12460.jpg