menu

II "Potrójna Pętla Mazurska"

W tym roku bieg wiewiórki, zająca i wilka 9 września 2017 r. (sobota) na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka odbędzie się impreza biegowa na dystansach 5, 10 i 15 km dla dorosłych, osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą rodziców.

Poszczególne biegi będą nosić nazwy zwierząt popularnych w naszym środowisku: 5 km - Bieg Wiewiórki, 10 km - Bieg Zająca, 15 km - Bieg Wilka.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, korzystające z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Jednak „Potrójna Pętla Mazurska” to nie tylko impreza biegowa. Zapraszamy zawodniczki i zawodników z całymi rodzinami w różnym wieku - od najstarszych do najmłodszych, ponieważ biegi połączone są z piknikiem ekologicznym. Zaplanowano zajęcia edukacyjne, zabawy i konkursy dla dzieci.
Program
„Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km"
9 września 2017 (sobota) – Las Miejski – Gmina Giżycko
8:30 Otwarcie Biura zawodów
8:30 - 10:30 Rejestracja zawodników
10:00 Start pikniku ekologicznego
10:40 – 10:55 Ustawienie zawodników w strefie startowej. Wspólna rozgrzewka
10:55 Oficjalne otwarcie
11:00 Start "Biegu Wiewiórki" – 5 km
11:05 Start "Biegu Zająca" - 10 km
11:10 Start "Biegu Wilka" - 15 km
13:40 Zamknięcie trasy biegów. Wręczenie nagród. (Strefa startowa)
14:00 Zamknięcie imprezy.
Strefa startowa – piknik ekologiczny (na polanie):
• Animacje dla dzieci – Ekogry i zabawy
• Stoiska promocyjne
• Stoisko gastronomiczne – punkt wydawania posiłków regeneracyjnych
• Punkt medyczny, Biuro zawodów

Opis trasy
„Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km"
Podczas drugiej edycji imprezy trasa podstawowa – 5-kilometrowa pętla - będzie przebiegała wokół Lasu Miejskiego w Giżycku. Teren, po którym pobiegną uczestnicy, to ścieżki leśne.
Każdy uczestnik przebiegnie odpowiednią ilość PĘTLI wybranego przez siebie biegu. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km, po drodze rozmieszczone będą punkty kontrolne pomiaru czasu, przez które każdy uczestnik jest zobligowany przebiec – ominięcie któregoś z punktu będzie skutkować dyskwalifikacją. Uczestnicy podczas rejestracji dostaną chip zwrotny, który będzie rejestrować czas. Limit czasu dla wszystkich uczestników to 2h:30min:00s liczony od momentu startu.

http://jeziora.com.pl/n/index.php/fundacja/bieg/