menu

Bezpłatne seminarium INFO DAY – IPR

które odbędzie się 27.07.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szczytnie

Organizatorem seminarium jest Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie a partnerem Urząd Miejski w Szczytnie.

W trakcie seminarium eksperci zaprezentują : zasady ochrony własności intelektualnej w MŚP , ofertę EEN w tym zakresie oraz informację nt. międzynarodowej ochrony znaków towarowych. Po części oficjalnej odbędą się konsultacje indywidualne. W załączeniu :
program seminarium
oraz formularz zgłoszeniowy.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres :

ciitt@uwm.edu.pl

Termin zgłoszeń upływa 26.07.2017r.