menu

Plener artystyczny w Farynach.

11.07 2017 r. rozpoczęliśmy plener artystyczny w Farynach. Nasz plener realizowaliśmy w ramach „X Spotkań Artystycznych Czarny Piec 2017” i oprócz naszej gminy wzięły w nim udział gminy: Jedwabno, Pasym i Świętajno.

W naszym plenerze w Farynach uczestniczyło 8 artystów z Polski, Czech i Ukrainy.
18 lipca wspólnie z GOK Świętajno zorganizowaliśmy spotkanie artystów goszczonych przez gminy Rozogi i Świętajno. W spotkaniu z artystami wzięli również udział: Wójt Gminy Świętajno Pani Alicja Kołakowska, Wójt Gminy Rozogi Pan Zbigniew Kudrzycki, oraz dyrektorzy ośrodków kultury ze Świętajna i Rozóg.
20 lipca w Czarnym Piecu miało miejsce otwarcie poplenerowej wystawy roboczej na której wystawione zostały wszystkie wykonane w czasie plenerów w Jedwabnie, Pasymiu, Rozogach i Świętajnie prace.
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone aukcje prac plenerowych z których dochód w całości przekazany będzie na cele, które zostaną wskazane po konsultacjach z przedstawicielami gmin goszczących artystów. Przedstawiciel naszej gminy będzie starał się aby środki z aukcji zostały przeznaczone na wsparcie uzdolnionych plastycznie dzieci.
Jedna z aukcji zostanie przeprowadzona w Brukseli w Parlamencie Europejskim.

Patronat nad plenerem objął Parlament Europejski.