menu

Międzygminne Targi Przedsiębiorczości

Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Ponadto opiekę medialną nad imprezą objął Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie oraz Radio Olsztyn.

Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański wraz z Międzygminnym Komitetem Organizacyjnym ma zaszczyt poinformować Państwa, że w dniach 9-10 września 2017 roku odbędą się „Międzygminne Targi Przedsiębiorczości”.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Ponadto opiekę medialną nad imprezą objął Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie oraz Radio Olsztyn.

Tego typu Targi na terenie naszego powiatu organizowane są po raz drugi. W 2017 roku do wspólnej organizacji tego ważnego dla lokalnych przedsiębiorców wydarzenia zapraszamy wszystkie gminy z powiatu szczycieńskiego, gminy z sąsiednich powiatów oraz miasta zrzeszone w Stowarzyszeniu Sieci Miast Cittaslow.

Targi odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym „Kalwa” w Pasymiu, zlokalizowanym przy ul. Polnej 83.

Podstawowym problemem gmin powiatu szczycieńskiego jest słaby rozwój gospodarczy skutkujący wzrostem bezrobocia, wyludnianiem się wspólnot, a także brakiem środków w budżetach gmin na realizację zadań własnych.

Gminy - organizatorzy Targów, postanowiły aktywnie przeciwdziałać pogłębianiu się zapaści gospodarczej i wyludnianiu poprzez wsparcie własnych przedsiębiorców w aktywnej promocji jaką stwarza formuła Targów czyli forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów.

Główną ideą organizowanych targów jest promocja lokalnych przedsiębiorców w kraju i za granicą. Aby zaprezentować Państwa usługi/wyroby na jak najszerszym forum odbiorców, zaproszenia skierowane zostaną zarówno do gmin partnerskich z terenu kraju, jak i z zagranicy (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja- Obwód Kaliningradzki i Niemcy).

Na targach będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania swoich usług i wyrobów, nawiązania współpracy biznesowej z innymi przedsiębiorcami. Ważnym elementem targów będzie także wymiana Państwa doświadczenia z innymi firmami działającymi w tej samej lub pokrewnej branży.

Kolejnym celem zorganizowanych Targów jest również aktywna promocja gmin poprzez prezentację potencjału inwestycyjnego w różnych obszarach aktywności gospodarczej, w tym ofertę terenów inwestycyjnych.

Uważamy, że organizacja tego typu imprezy będzie ważnym impulsem w kierunku aktywizacji środowiska, wyjścia z obszaru stagnacji gospodarczej oraz zachęcenia inwestorów do inwestowania w gminach. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w zaproponowanym przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości” zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, pokój numer 15 lub na adres e-mail: planowanie@pasym.pl

Osoba do kontaktu ze strony Gminy Pasym: Barbara Trusewicz, kierownik Referatu Rozwoju Gminy, tel. (89) 621 20 11, wew. 35 lub tel. kom. 508 336 353, ze strony Gminy Rozogi: Anna Pszczółkowska, tel. 89 7226002, e-mail: sekretariat@rozogi.pl

Udział Wystawcy w Targach jest płatny. Cennik znajduje się w regulaminie, który stanowi załącznik do formularza zgłoszenia udziału w Targach.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 18.08.2017 r.!

Załączniki:
Formularz zgłoszenia udziału
Regulamin