menu

Spotkanie przedstawicieli Indiaca w Urzędzie Gminy w Rozogach.

W Urzędzie Gminy w Rozogach 10 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta Zbigniewa Kudrzyckiego z Komitetem Międzynarodowego Związku Indiaca (IIA) pod przewodnictwem Karlheinz’a Buhrer’a wraz z przedstawicielami państw biorących udział w V Mistrzostwach Świata Indiaca w Rozogach (Belgia, Estonia, Japonia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwajcaria)
Podczas spotkania Wójt Gminy wyraził zadowolenie z możliwości zorganizowania V Mistrzostw Świata Indiaca w Gminie Rozogi. Impreza sportowa na taką skalę jest wyzwaniem, ale także niekwestionowanym zaszczytem i wyróżnieniem oraz możliwością promocji Gminy i gry Indiaca.
Prezydent IIA złożył podziękowania za zorganizowanie V Mistrzostw Świata Indiaca na wysokim poziomie. Przybyli goście zza granicy są zachwyceni pięknem Gminy i regionu, otwartością i gościnnością organizatorów i mieszkańców.

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/08/orig/img-2306-12873.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/08/orig/img-2339-12874.jpg