menu

OGŁOSZENIE

2017-08-18 15:24:06 (ost. akt: 2017-08-30 09:00:42)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAWIADAMIAM o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 19 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rozogach w godz. od 9.00 do 14.00. Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w zmianie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2017 r, w siedzibie Urzędu Gminy w Rozogach o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w zmianie miejscowego planu, może wnieść uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zmiana miejscowego planu - tekst, mapa,

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst, mapa - zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6