menu

INFORMACJA

W związku z zamiarem przebudowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy

od km 72+585 do km 78+694 informuję, że w Urzędzie gminy Rozogi w pok. Nr 17 znajduje się dokumentacja (projekt budowy) przebudowy w/w drogi DK 53, z którym możemy się zapoznać.

Wszystkie uwagi do projektu przebudowy DK 53 można zgłaszać na piśmie do dnia 1 września 2017r.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki