menu

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o.

informuje, iż z uwagi na stwierdzone w badaniach laboratoryjnych mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody (obecność bakterii grupy coli) z dniem 19 października 2017 woda dla mieszkańców miejscowości Dąbrowy jest dostarczana z wodociągów Rozogi.

Woda z wodociągu Rozogi odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

O poprawie jakości wody z ujęć w Dąbrowach Spółka powiadomi odrębnym komunikatem.