menu

Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z Ukrainy

W dniu 8 listopada 2017 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z Ukrainy.

Goście zostali przywitani przez Wójta Gminy Rozogi Zbigniewa Kudrzyckiego Przedstawiciel producenta przydomowych oczyszczalni ścieków Jerzy Antecki przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą zrealizowanych oczyszczalni na terenie Gminy Rozogi.
Podczas wizyty w gminie zostały zaprezentowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w gospodarstwach indywidualnych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach. Goście zapoznali się jak funkcjonuje w Polsce samorząd lokalny, jak na poziomie gminy wiejskiej realizowane są zadania dostarczania wody i dostępu do kanalizacji.
Na miejscu grupa miała możliwość zapoznania się ze wszystkimi szczegółami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podczas spotkania Goście zadawali samorządowcom bardzo dużo pytań
o praktyczne rozwiązania w zarządzaniu infrastrukturą wodną, wysokość opłat za wodę i ewentualnych problemów z ich zbiorem. Szczególną uwagę zwrócili na innowacyjne rozwiązania w zakresie dostarczania i oczyszczania wody. Jak podkreślali uczestnicy, z perspektywy problemów z jakim boryka się ich kraj, takie innowacyjne przedsięwzięcia, które dodatkowo oszczędzają zarówno środowisko, jak też finanse mogą być dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem.