menu

Umowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

w szkołach na terenie gminy Rozogi

Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki w dniu 2 listopada 2017 r. podpisał z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim – Arturem Chojeckim umowę na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowach oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Klonie. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa.