menu

VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

W dniach 9-10 listopada 2017r. w Iławie odbył się VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Podczas Festiwalu ogłoszone zostały wyniki konkursu „PRO WARMIA I MAZURY 2017”.

Gmina Rozogi otrzymała wyróżnienie w kategorii promocja ogólna za projekt „V Mistrzostwa Świata Indiaca w Rozogach”.

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję i rozwój w jednostkach samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/11/orig/img-3535-14561.jpg