menu

Bezpłatne kursy zawodowe:

2017-11-13 12:00:00 (ost. akt: 2017-11-15 07:31:08)

„Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV”, „Operator wózka jezdniowego” oraz Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” skierowany do młodzieży Gminy Rozóg!

Szanowni Państwo,
przesyłam w załączeniu propozycję bezpłatnych kursów zawodowych: „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV”, „Operator wózka jezdniowego” oraz nowego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” skierowanych do młodzieży gminy Rozogi wymagającej wsparcia na rynku pracy.
Szczegółowe informacje na temat ww. szkoleń oraz projektu można uzyskać w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie ul. Artyleryjska 3B pok. 1,2, 3,4 lub tel. 89 527 62 03 wew. 24.

Informacja bezpłatne kursy

przesyłam w załączeniu wykaz bezpłatnych kursów zawodowych planowanych do realizacji w okresie listopad-grudzień br. przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP . Oferta szkoleniowa skierowana jest do młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, która nie ma zatrudnienia, nie uczestniczy w kształceniu ani w szkoleniach. Udział ww. kursach zawodowych jest bezpłatny. Młodzi ludzie z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w ramach organizowanych kursów dodatkowo otrzymają wsparcie w zakresie: dofinansowania do kosztów przejazdu komunikacją miejską oraz wyżywienia i ubezpieczania NNW. Czas trwania szkolenia to 60 h ( około dwóch tygodni).

Szczegółowe informacje można uzyskać: Jarosław Ceckowski- specjalista ds. programów CEiPM OHP w Olsztynie tel. 89 527 62 03 wew. 24.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacja Projekt

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie prowadzi rekrutację młodzieży do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.
Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu. W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć m.in. w: indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcami zawodowymi, indywidualnym pośrednictwie pracy, treningach, warsztatach i zajęciach indywidualnych z psychologiem, kursach językowych, kursach komputerowych w tym o standardzie ECDL, kursie prawa jazdy kat. B, warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty oraz kursach zawodowych i płatnych stażach zawodowych. Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem NNW, jednorazowego stypendium szkoleniowego wypłacanego po ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywanego stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, bądź osobą zależną.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie ul. Artyleryjska 3B pok. 1,2, 3,4 lub na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: www.warminsko-mazurska.ohp.pl lub

Załączniki:
- oferta
- zaproszenie

Marek Obrębski
Dyrektor
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Ochotniczych Hufców Pracy

kom. 603 092 495
tel./fax (89) 527 62 03 wew. 41

* * *
Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3 B
e-mail: ceipolsztyn@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3 B
e-mail: ceipolsztyn@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl