menu

"Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi"

Wójt Zbigniew Kudrzycki i skarbnik Danuta Pszczółkowska, 30 listopada 2017 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi", dofinansowanego w konkursie RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17

w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu 705 159,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 599 385,15 zł. Projekt zostanie realizowany w 2018 r. i będzie umożliwiał mieszkańcom Gminy załatwianie spraw urzędowych i podatkowych przez Internet.

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/12/orig/img-20171130-1413066-15063.jpg