menu

UWAGA! KONSULTACJE - AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

2018-01-22 07:07:35 (ost. akt: 2018-01-22 07:11:27)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, w trybie określonym w załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4. w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej,

LGD przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że z zakresem proponowanych zmian można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://lgdbmk.pl/index.php/konsultacje-aktualizacja-lsr-2014-2020-2/
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego formularza pod wyżej zamieszczonym adresem strony internetowej mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie, do dnia 15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.