menu

Porozumienie o Współpracy

pomiędzy Gminami Rozogi i Milówka.

W dniach 3-5 lipca 2015 r. delegacja z Gminy Rozogi gościła w Gminie Milówka
na uroczystościach Dni Milówki. W skład delegacji wchodzili Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, Przewodniczący Rady Gminy Rozogi Marek Nowotka, przedstawiciele radnych oraz pracowników Urzędu Gminy oraz Zespoły regionalne: „Babskie Olekanie” z Rozóg
i „Klonowskie Kurpsianki” z Klonu. W Centrum Kultury Regionalnej „Stara Chałupa”
w Milówce w dniu 3 lipca 2015 r. zespoły z Rozóg zaprezentowały kulturę kurpiowską przedstawicielom władz samorządowych i zespołom regionalnym z Milówki. W niedzielę
5 lipca 2015 r. oba zespoły wystąpiły w amfiteatrze podczas Dni Milówki.
W dniu 5 lipca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Gminami przez Wójtów i Przewodniczących Rad Gmin.
http://m.szczycienski.wm.pl/2015/07/orig/porozumienie-str1-1214.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2015/07/orig/porozumienie-str2-1215.jpg