menu

70- lecie Szkoły Podstawowej w Klonie

11 lipca 2015 r. miał miejsce Jubileusz 70 - lecia Szkoły Podstawowej w Klonie. Program uroczystości obejmował Mszę Św. w Kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Klonie,

część artystyczną w wykonaniu zespołu ,,Burśtynki’’, rys historyczny i bieżące działania edukacyjne szkoły oraz spotkanie integracyjne.
Na zaproszenie dyrektora szkoły, Marzeny Błaszczak odpowiedzieli: Grażyna Przasnyska (Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty), Sylwia Jaskulska (członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego), Zbigniew Kudrzycki (Wójt Gminy Rozogi), Teresa Samsel (radna Powiatu Szczytno), Marek Nowotka (Przewodniczący Rady Gminy w Rozogach), ks. Krzysztof Salamon, proboszcz parafii w Klonie. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: zaproszeni dyrektorzy okolicznych szkół (Bernadetta Zdunek - dyrektor SP im. Jana Pawła II w Rozogach i Joanna Wasik-dyrektor Zespołu Szkół w Rozogach), delegacja Nadleśnictwa Spychowo (leśniczy Leśnictwa ,,Kopytko’’, Andrzej Janowicz oraz leśniczy Leśnictwa Klon, Stanisław Zapadka), przedstawiciele Koła Łowieckiego ,, Żbik’’ w Szczytnie –prezes Henryk Białczak, radny Gminy Rozogi - Janusz Skiba, delegacja Koła Naukowego ,, Aves’’ SGGW w Warszawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonie, media (,,Nasz Mazur’ ’i ,,Kurek Mazurski’’), sołtys wsi Klon, Danuta Ruszczyk, mieszkańcy i absolwenci szkoły.
Uroczystość rozpoczęto od uczestnictwa we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dr K. Salamona, który podczas homilii zwrócił uwagę na powstanie pierwszej na Mazurach szkoły katolickiej w Klonie oraz modlił się w intencji nauczycieli spoczywających na cmentarzu parafialnym w Klonie: śp. Stefana Błaszczaka, Wandę Błaszczak, Henryka Kozikowskiego oraz Zygmunta Świtaja. Następnie po odśpiewaniu hymnu i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych ( OSP w Klonie i Koło Łowieckie ,,Żbik‘’ w Szczytnie), dyrektor szkoły, M. Błaszczak dokonała otwarcia uroczystości w budynku sali gimnastycznej. Witając zaproszonych gości podkreśliła rangę jubileuszu, akcentując w swoim przemówieniu rolę szkoły, jej misję oraz działania. Zwróciła się z podziękowaniami do rady pedagogicznej, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, absolwentów i wszystkich przybyłych.
Ks. K. Salamon w kilku słowach przypomniał o roli pracy w życiu człowieka - ucznia, absolwenta. Przytoczył myśl A. Einsteina.
Kolejnym punktem był referat przygotowany przez nauczycielki SP w Klonie, Alinę Zdunek i Joannę Sokołowską, dotyczący rysu historycznego i bieżących działań szkoły, w którym uwzględniono kwestię szkolnictwa do 1945 r., a także jeden z priorytetów szkoły - historię. Odczytowi towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczycielkę p. Barbarę Kozikowską.
Obecni na uroczystości goście zabierając głos gratulowali jubileuszu. Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, p. Grażyna Przasnyska zwróciła uwagę na wakacyjny wybór daty uroczystości i promocję gry ,,Indiaca’’. Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego p. Sylwia Jaskulska dziękując za zaproszenie, złożyła na ręce dyrektor szkoły pięknie oprawiony herb województwa warmińsko - mazurskiego. Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki złożył życzenia, aby obchodzony Jubileusz był okazją do refleksji związanej z minionymi latami, a jednocześnie impulsem do dalszej nauki, pracy oraz pomnażania dorobku Szkoły w przyszłości. W trakcie odczytano list otwarty Starosty Powiatu Szczycieńskiego p. Jarosława Matłacha skierowany do społeczności szkolnej, w którym gratulował Jubileuszu i życzył sukcesów w dalszej pracy. Była absolwentka Szkoły Podstawowej w Klonie, p. Teresa Samsel zabierając głos podziękowała emerytowanej nauczycielce, p. Barbarze Świtaj za pracę dydaktyczno - wychowawczą.
Szkoła otrzymała w prezencie cenne publikacje w postaci ilustrowanego przewodnika po dawnych Mazurach (,, Krutynia. Szlak wodny. Ein Wasserwag’’) i ,,Polska - Cuda Natury’’ , które wzbogaciły zasób biblioteki.
Dyrektor szkoły wręczyła osobom wyróżnionym pamiątkowy upominek z logo szkoły.
Część artystyczną stanowiły występy zespołu dziecięcego ,,Burśtynki’’ przy akompaniamencie harmonisty, p. Jana Kani. Koło Naukowe ,, Aves‘’ SGGW w Warszawie zaprezentowało ptaki drapieżne. Zakończenie uroczystości stanowiło spotkanie integracyjne.