menu

Szlak rowerowy „Jurand”

Jest to trasa dla wytrwałych rowerzystów. Łączy Szczytno ze Spychowem, tworząc legendarny szlak według Sienkiewiczowskiej opowieści „Krzyżacy”. Pokonując szlak, oprócz malowniczych miejscowości mazurskich zobaczymy jeden z najpiękniejszych i największych kompleksów leśnych w Polsce tzw. Puszczę Piską. Zachodni odcinek trasy pokrywa się z pieszym szlakiem „Tatarskim”, aż do miejscowości Jerutki na jeż. Marksoby, gdzie trasa jest oznakowana kolorem zielonym. Dalej szlak jest już oznakowany na czerwono aż do Spychowa. Południowy odcinek nie jest oznakowany.

http://turystyka.szczytno.pl/3916,Szlak-rowerowy-Jurand.html