menu

Szlak rowerowy trasa Klon–Księży Lasek–Radostowo–Orzeszki–Klon

Szlak rowerowy powstał przy okazji projektu związanego z odbudową dawnego kościoła ewangelickiego w Klonie, który kilka lat temu spłonął. Oznakowana trasa liczy 20,5 km. Ma ona charakter pętli i jest dwukierunkowa. Wiedzie przez miejscowości: Wujaki, Księży Lasek, Radostowo, Orzeszki, Klon. Biegnie drogami powiatowymi i gminnymi, asfaltem i żwirówką.