menu

Szlak pogranicza kurpiowsko - mazurskiego

Po zakończeniu II wojny światowej na pograniczu mazursko-kurpiowskim nastąpiły istotne przemiany. Pierwsze lata, to przede wszystkim czas migracji ludności z Kurpi na Mazury i procesy adaptacyjne do nowych warunków oraz integrowanie się z mieszkającymi tutaj Mazurami. Doświadczenia powojenne dla ludności mazurskiej, która pozostała w swoim miejscu zamieszkania, zaciążyły na jej dalszych losach, często stając się przyczyną wyjazdu do Niemiec. Interesującym aspektem w dziejach pogranicza były zmiany granic administracyjnych dokonywane przez władze państwowe zmierzające do zatarcia dawnej granicy prusko-mazowieckiej i tym samym granicy między Mazurami a Kurpiami (np. przyłączenie gminy Rozogi do woj. ostrołęckiego). Pomimo tego nadal w świadomości mieszkańców tereny te funkcjonują jako pogranicze mazursko-kurpiowskie.
Wyjazd z Ostrołęki przez most i przez Białobrzeg do Przystani. W Przystani znajduje się drewniany dworek z 1928 roku, położony nad rzeką Omulew , dawna własność Antoniego de Bourbone (ojciec Hiszpan, matka Polka, z rodziny Czartoryskich).


http://rowerowaostroleka.pl/viewtopic.php?t=1022