menu

ZAPROSZENIE 16.04.2018 R. NA SPOTKANIE Z LGD

"Brama Mazurskiej Krainy" DLA PRZEDSIĘBIORCÓW STOWARZYSZEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY ROZOGI

ZAPROSZENIE
NA OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania (tworzenie sieci współpracy, rozwój rynków zbytu, projekty grantowe, zachowanie dziedzictwa lokalnego). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Rozogi
Data: 16.04.2018 (poniedziałek)
Godzina: 10.30