menu

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku. Wnioski można składać do dnia 14 maja 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: http://warmia.mazury.pl/, http://bip.warmia.mazury.pl oraz http://www.sporol.warmia.mazury.pl/ lub u pracowników Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich tj.:

Joanna Karwowska – 89 52 19 264
Monika Stańczyk – 89 52 19 837
Kamila Górska-Kłodzińska – 89 52 19 834

W załączeniu Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór sprawozdania, wzór umowy oraz procedurę zmiany umowy.