menu

Przebudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy

Dnia 31 sierpnia 2018 r podpisana została umowa na projekt i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 53 o długości 6,1 km od msc. Rozogi do msc. Dąbrowy.

Wykonawcą zadania o wartości 26,8 mln zł będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki. Planowany czas realizacji to 15 miesięcy. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi, dostosowana do obciążenia 115kN/oś. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 8m w Rozogach, na pozostałym odcinku do 7m. Przewidziana jest korekta łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną zatoki autobusowe. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.
Przebudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.