menu

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. gm. – Kilimany – Klon

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Szczegóły Projektu

http://m.szczycienski.wm.pl/2018/09/orig/img-20180914-144122-19363.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2018/09/orig/img-20180914-144040-19362.jpg