menu

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr.gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) na odcinku od km 0+000 do km 0+999

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Szczegóły Projektu

 http://m.szczycienski.wm.pl/2018/09/orig/drogadabrowy1-19367.jpg

 http://m.szczycienski.wm.pl/2018/09/orig/drogadagrawy2-19368.jpg