menu

Czad ! Cichy zabójca

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Zadbaj o bezpieczeństwo twoje i twoich najbliższych !
Pamiętaj!
• Sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych! Zadbaj o dokonanie okresowego przeglądu komina!
• Zapewniaj dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym!
• Sprawdź drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach!
• Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenką gazową!
• Zadbaj o wymianę, bądź naprawę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, niesprawnych urządzeń grzewczych!
Uważaj!
• Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.
• Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.
• Możesz zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniach, których użytkowane są urządzenia gazowe służące do podgrzewania wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.
Nie lekceważ zagrożenia!
Przypominamy o obowiązku kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych wykonanych przez kominiarza.

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16754,Czad-to-prawdziwy-zabojca-potrzebuje-tylko-jednej-szansy.html

Materiały:
- Apel Wojewody;
- Samorząd Terytorialny;
- Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy;
- Broszura;
- Komunikat;