dotycząca bezpieczeństwa użytkowanych budynków wskutek opadów śniegu.

Szczegółowe informacje w załączniku: pismo GINB do gmin dot. komunikatu zimowego.