Od 6 kwietnia 2023 r. Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzić będzie dyżur doradczy dla rolników z terenu gminy Rozogi w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Punkt znajduje się w Rozogach, ul. Rynek 9 (obok przychodni lekarskiej) Dyżur w każdy czwartek w godzinach od 08:00 do 14:00. Pełniący dyżur P. Elżbieta Czaplicka.
Zapraszamy!