W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się uroczysta I Sesja Rady Gminy Rozogi. Uroczystość rozpoczęto Hymnem Polski wykonanym przez Uczniów Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, po czym Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Teresa Gołyńska wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi Gminy, zaświadczenia o wyborze. Radni Gminy Rozogi w składzie: Kaczmarczyk Romuald, Grabarz Marta, Zyśk Sławomir, Malon Wanda, Drężek Seweryn, Stolarczyk Marek, Siedlecka Danuta, Potkaj Łukasz, Szczepanek Małgorzata, Kulas Dorota, Dragun Małgorzata, Krajza Damian, Jędrzejczyk Grzegorz, Bałdyga Krzysztof, Macioszewski Karol oraz Wójt Gminy Rozogi Grzegorz Michał Kaczmarczyk złożyli ślubowanie.
Do momentu wybrania Przewodniczącego Rady Gminy Rozogi, I Sesji przewodniczyła Wanda Jozefa Malon. Zgodnie z programem Sesji wybrano Przewodnicząego Rady Gminy, którym bezwzględną większością głosów został Romuald Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rozogi została wybrana również bezwzględną większością głosów Małgorzata Dragun.
W sesji wzięli udział Sekretarz Gminy Monika Grudziądz, Skarbnik Gminy Wioletta Wierzbowska, Radni Rady Powiatu Marek Sochalski, Agata Wiśniewska, Ewelina Osowiecka, Sołtysi Sołectw Gminy Rozogi, Dyrektorzy jednostek podległych oraz mieszkańcy Gminy Rozogi.
Wójt Gminy Rozogi Grzegorz Kaczmarczyk po złożeniu ślubowania skierował słowa do zebranych w sali narad gości, gdzie m.in. podziękował poprzedniemu Wójtowi Gminy Zbigniewowi Kudrzyckiemu za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz gminy. Zadeklarował chęć kontynuacji działań sprzyjających rozwojowi Gminy oraz determinację i gotowość do pełnienia zadań Wójta Gminy Rozogi.