Nowy Posterunek Policji w Świętajnie został w piątek 19.06.2020 r. otwarty poprzez symboliczne przekazanie kluczy przez nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. asp. Klaudiuszowi Rochmalskiemu pełniącemu obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świętajnie.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Starosta Powiatu Szczycieńskiego Pan Jarosław Matłach, Wójt Gminy Świętajno Pani Alicja Kołakowska oraz Wójt Gminy Rozogi Pan Zbigniew Kudrzycki, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach Szczytnie wraz z obsadą PP w Świętajnie oraz ks. kan. Mirosław Rudoman kapelan szczycieńskich policjantów, który poświęcił nowy budynek.

Zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gmin Rozogi i Świętajno będzie zajmowało się 7 policjantów z prewencji i pionu kryminalnego oraz dzielnicowi.