W związku z zaistniałą konfliktową sytuacją związaną z dowozem uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach, do chwili podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Rozogi, określającą miejsca przystanków na drogach gminnych z dniem 7 września 2020 r. zawiesza się dowóz uczniów na odcinku drogi gminnej nr 199020 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1524 N do skrzyżowania z drogą gminną 199017 N.

Wójt Gminy Rozogi
/- /Zbigniew Kudrzycki