Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu pod linkiem "Informacja Wody Polskie"