Osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osoby niepełnosprawne mogą
od 15 stycznia 2021 r.
zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy w dotarciu do miejsca szczepień.
Zgłaszanie zapotrzebowania na transport można dokonać
w dniach roboczych
od godziny 8:00 do godziny 15:00
pod numerem telefonu:
882 168 994

Wójt Gminy Rozogi
/-/ Zbigniew Kudrzycki