Informacje dostępne na stronie ZGK w Rozogach pod linkiem: http://www.zgkrozogi.pl/aktualnosci/