W celu odbioru ww. roweru należy zgłosić się do Urzędu Gminy Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, nr tel. 89 722 60 02, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Odbiór roweru może nastąpić po określeniu jego wyglądu i podaniu cech świadczących, że ww. rower jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Urzędu.

Sekretarz Gminy
/-/ Monika Grudziądz