Rozogi, 21.06.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rozogach Sp. z o.o.
12 – 114 Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

Mieszkańcy
Gminy Rozogi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o., prosi o ograniczenie poboru wody wyłącznie do celów socjalno – bytowych w gospodarstwie domowym / rolnym.

Prosimy o nie podlewanie upraw, ogródków i trawników.

Obsługiwane urządzenia wodociągowe pracują na maksymalnych wydajnościach. Wystąpiła konieczność obniżenia cieśnienia wody, tak żeby można było zachować ciągłość jej dostawy.

Uwaga - występuje bardzo duże ryzyko przerw w dostawie wody.

Ponadto przypomina się, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów. Hydranty służą wyłącznie do celów ochrony przeciw pożarowej oraz obsługi sieci wodociągowej.

Tylko rozważne korzystanie z wody przez Odbiorów pozwoli na zachowanie ciągłości jej dostawy do wszystkich gospodarstw na terenie gminy.

Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Kobus