Informuję, iż 1 sierpnia 2021 r. przy amfiteatrze w Rozogach podczas festynu „Folklor Pogranicza Mazursko-Kurpiowskiego Rozowski, Przegląd Muzyki Ludowej” od godz. 1300 będzie możliwość dokonania spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Aby wziąć udział w spisie ważne jest posiadanie nr PESEL wszystkich członków zamieszkujących daną nieruchomość podlegającą spisowi. Spisu będzie dokonywał rachmistrz spisowy działający na terenie gminy Rozogi.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki