Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2021 r.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rozogi - pok. nr 2 lub 4 oraz pocztą na adres Urzędu Gminy w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem i oświadczeniem umieszczone są w poniżej:

  1. KOMUNIKAT Wójta Gminy Rozogi
  2. Wniosek o udzielenie pomocy
  3. Oświadczenie o uzyskaniu pomocy DE MINIMIS

Obowiązkowo należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem.