Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe wyłącznie do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przesz Internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka, zostaną wyłączone.