4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”, na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Rozogi na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) zakupiony zostanie przez Gminę Rozogi w ilości uzależnionej od liczby wniosków, złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rodzin byłych pracowników PGR rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich.

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach ul. Wielbarska 2, 12-114 Rozogi w godzinach 7.30-15.30
  • na stronie internetowej Gminy Rozogi: https://www.rozogi.pl
  • na stronie internetowej GOPS w Rozogach: http://www.gopsrozogi.pl

Wnioski (oświadczenia) należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach w nieprzekraczalnym terminie
do 03 listopada 2021 r. do godz. 1500.

Załączniki: