W związku z koniecznością wdrożenia technicznych rozwiązań umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informuje się, że w dniu 5 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenia zdarzeń z obszaru dowodów osobistych, będą przyjmowane do godz. 12.00.